tpcPorth Apeliadau Tribiwnlys Prisio Cymru
Valuation Tribunal Wales Appeal Portal

vtw

Croeso i Borth Apeliadau Tribiwnlys Prisio Cymru.

Gallwch ddefnyddio'r cyfleuster hwn i gyflwyno Apeliadau

Welcome to the Valuation Tribunal for Wales Appeal Portal.

You may use this facility to submit Appeals.

Er y gellir defnyddio'r Porth hwn ar bob dyfais, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio monitor maint llawn i gael y profiad gorau.

While this Portal may be used on all devices, we recommend you use a full size monitor to get the best experience.