Welsh Logo

Tribiwnlys Prisio Cymru
Valuation Tribunal for Wales

Porth Aelodau
Members Portal

English Logo
Cliciwch y bar isod i allgofnodi. Click the bar below to logout.

Croeso i Borth Aelodau Tribiwnlys Prisio Cymru.
Welcome to the Valuation Tribunal Wales Members Portal.

 
Mewngofnodi / Login

X

Rhowch Enw Defnyddiwr a Chyfrinair yna cliciwch ar OK.
Please enter Username and Password then click OK.

Enw Defnyddiwr a Chyfrinair / Username and Password

Enw defnyddiwr / Username
Cyfrinair / Password

Mae gennych chi 3 ymgais. Ar ôl 3 byddwch chi dan glo am 10 munud.
You have 3 attempts. After 3 you wll be locked-out for 10 minutes.

Os ydych chi wedi anghofio'ch Enw defnyddiwr a/neu gyfrinair, yna cysylltwch â Swyddfa Casnewydd.
If you have forgotten your Username and/or password then please contact the Newport Office.

Cliciwch ar Logo i newid iaith, tpc ar gyfer Cymraeg a vtw ar gyfer Saesneg.
Click on a Logo to change language, tpc for Welsh and vtw for English.


Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge Safari Opera