Welsh Logo

Tribiwnlys Prisio Cymru
Valuation Tribunal Wales

Porth Cyhoeddus / Public Portal

English Logo

Croeso i borth rhestrau a phenderfyniadau Tribiwnlys Prisio Cymru. Dewiswch eich dewis iaith drwy glicio ar y logo priodol uchod (tpc ar gyfer y Gymraeg, vtw for English).

Defnyddiwch y cyfleuster hwn i chwilio am restrau o apeliadau a phenderfyniadau yn y dyfodol yn dilyn gwrandawiad apeliadau.

Bydd clicio ar y botwm "Listings" yn dychwelyd sgrin i ddechrau yn dangos rhestr o ddyddiadau tribiwnlysoedd yn y dyfodol a bydd yn rhoi cyfleuster i chi a fydd yn eich galluogi i chwilio am unrhyw restrau o apeliadau yn y gorffennol neu'r dyfodol.

I ddechrau, bydd y botwm "Penderfyniadau" yn dychwelyd rhestr o benderfyniadau ar gyfer achosion a ymleddir a glywyd gan dribiwnlys yn ystod y 12 mis diwethaf. Darperir cyfleuster chwilio testun am ddim er mwyn galluogi defnyddwyr i chwilio am eiriau penodol neu gyfuniad o eiriau o fewn penderfyniadau.

Cliciwch yma i ddychwelyd i brif safle Tribiwnlys Prisio Cymru.